Karoga pacelšana

Dziesmu svētku karogs Jumpravā
Dziesmu svētku karogs Jumpravā