EKSKURSIJA

Ungurmuiža un Z(in)OO

VIETAS,KO IR VĒRTS APMEKLĒT

  • Senais nosaukums: Orellen
  • Arhitektūras stils: Baroks

Līdz 18.gs.sāk. Ungurmuižas ēkas bija novietotas ap taisnstūra pagalmu. 1731.g. sāka veidot jaunu apbūves ansambli ap pagalmu, kura dominante ir 1732.g. pabeigtā kungu māja. Tai pretī, pagalma otrā pusē, 1738.g. būvētā klēts un ap 1750.g. celtais stallis, kas nodega 1880. g. 1753.g. dārza otrā pusē, pretī kungu mājai, uzbūvēja lustūzi (tējas namiņu). Aiz ainavu parka 1758.-60.g. uzcēla kapliču fon Kampenhauzenu dzimtai. 19.gs.2.p. saimnieciskā funkcija pakāpeniski tika pārvietota ārpus muižas centra pie dzirnavu dīķa, kur uzbūvēja jaunus staļļus, kūtis, riju, kalpu mājas. Nevajadzīgās ēkas pie pagalma nojauca, veidojot plašus skatu punktus uz apkārtējo ainavu.

 

  Z(IN)OO vieta,ko noteiki ir vērts apmeklēt
Mēs ticam, ka katram cilvēkam piemīt unikāls un neatkārtojams potenciāls. Mēs vēlamies palīdzēt to atklāt, rosinot cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Mēs esam pārliecināti, ka aizraujošs izzināšanas process ir sākums attīstībai ilgtermiņā.

KĀ?
Z(in)oo piedāvā interaktīvas ekspozīcijas, lai apmeklētāji paši varētu izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi braucot ar neparstiem kartingiem, redzēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt robotus, redzēt zibeni, kustināt priekšmetus ar domu spēku.

KAM?
Z(in)oo ir mācību procesa iedvesmojošs partneris. Z(in)oo atraisa interesi meklēt atbildes, izprast tās un baudīt izziņas prieku. Z(in)oo ir sabiedrotais zinātkāres vairošanai ģimenē. Tā ir vieta, kurā ar ģimeni jēgpilni pavadīt laiku kopā, rosināt jautājumu rašanos un kopīgu atbilžu meklēšanu. Z(in)oo ir vieta, kurā uzņēmumi rada dziļāku interesi par savu biznesa jomu un ar to saistītām tehnoloģijām. Sadarbojoties ar Z(in)oo, uzņēmēji veicina nākotnes sabiedrības attīstību un labklājību.

 

Mārīte Gasone Kozule foto