''Saime''-jubilejas koncerts

30.11.2013

Saime
Saime

Pirmais vidējās paaudzes deju kolektīvs Jumpravā bija dibināts 1983. gadā, kuru līdz pat 2000. gadam vadīja Juris un Ināra Driksnas.

2000. gadā izveidojās jauns vidējās paaudzes deju kolektīvs Saime.

Saimi izauklēja un uz pirmajiem starptautiskajiem deju festivāliem aizveda Gundega Prancāne, bet kopš 2006. gada rudens Saimes ratu grožus savās rokās ir pārņēmusi Aija Ērgle.

Deju kolektīvā lielākā daļa dejotāju ir ģimeņu pāri, tādēļ deju kolektīvam radies arī atbilstošs nosaukums - Saime.

Saimes moto ir: "Sirds Atmodina Iedvesmotu Mīlestības Enerģiju dejā!"

Katru gadu kolektīvs piedalās dažādos deju koncertos, deju kolektīvu sadancošanās pasākumos, pilsētas svētkos Latvijas robežās, kā arī dažādos starptautiskos deju festivālos ārzemēs (Batumos, Kirovā, Polijā, Holandē, Vācijā, Itālijā, Igaunijā, Portugālē). Cieša sadarbība izveidojusies ar Nīderlandes folkloras deju kopu „Achterhookse”, kas 2011. gada vasarā  viesojās arī Latvijā un dejoja Jumpravas pagasta svētku koncertā.

Laika gaitā Saimē ir iedibinātas dažādas tradīcijas. Kā viena no galvenajām ir ikgadējās prezidenta un kasiera vēlēšanas, kas ik gadu notiek sezonas pirmajā mēģinājumā. Kā neatņemama kultūras sastāvdaļa ir kļuvusi arī jubilāru apsveikšana vārdadienās.
Tāpat arī par tradīciju kļuvis „Andrejdienas sadancis", kas pirmo reizi tika organizēts 2005. gadā. Tas norit par godu Andreju dienai un pulcina kopā novada un tālāku pilsētu deju kolektīvus, kas nu jau tapuši par lieliem Saimes draugiem.