2016.gada pavasaris

 Parasti jau maija mēnesis ir viskošākais un darbu ziņa visintensīvākais. Šogad gan viss izvērties nedaudz savādāk. Gan jau galvenais iemesls bija vienkārši laika trūkums,bet kaut kas jau tomēr tiek bildēts un pamanīts. Šeit tāda neliela izlase sākot ar aprīli.

Jumpravas magnolija

Iespēju robiežās mēģinam radīt un krāt arī analogus filmu lokšņu negatīvus ļoti lielā-8x10 collu formātā.
Tiem vairs nedraudēs dažādas digitālas likstas,kā cietņu bojājumi vai nolasīšanas ierīču maiņas
Jumpravas estrāde
8-10" Ilford HP5 400 F22 1/15sek plkst 8:40
2016.04.16
Kodak 2D
Schneider APO-Symmar 5,6/240mm

jumpravas brīvdabas estrāde

LIELDIENAS 2016


AIJA Ērgle

Sirsnīgā, jaukā, mīļā un draudzīgā noskaņā aizvadīts Jumpravas kultūras nama deju kolektīvu "Jumpraviņa" un "Saime" mākslinieciskās vadītājas Aijas Ērgles 10 gadu darba jubilejas koncerts "Svinēsim kopā". 
Kopš 2006.gada Aija Ērgle vada kolektīvus Jumpravas kultūras namā un ar savu darbu ir pierādījusi, ka spēj iedvesmot tautas dejā un ar disciplīnu panākt augstus rezultātus. Aija ir neatlaidīga, prasīga un tai pat laikā kolektīvus spēj saliedēt un uzturēt draudzību un mīlestību, ne velti, jo vairāki deju pāri ir arī dzīves draugi! 
Desmit gadu laikā ir veidojušās arī tradīcijas, piemēram, pavasarī uz Jumpravu sabrauc jauniešu deju kolektīvi no visas Latvijas un rudenī, atzīmējot Andrejdienu vidējās paaudzes deju kolektīvi. 
Kolektīvi Aijai uzdāvināja goda tērpu, lai godos un svētkos, kā arī tuvojoties valsts simtgadei Aija rotātos latvju tautas tērpā. Aijai tika pasniegta Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinība, Lielvārdes novada pašvaldības pateicība! Paldies vārdus izteica pagasta pārvaldes vadītāja Līga Zariņa, kultūras nams, un visi gan bijušie, gan esošie dejotāji!
Paldies Aijai par sirds darbu! 

Vienkārši ziedonis

Jumpravas vidusskola

Pamatskolas klasīšu māksla


Kultūras nama laukuma pārvērtības