26.06.2016

 Zemāk redzamais teksts lasāms novada mājaslapā.

Biedrība “Dzelmju attīstībai” dibināta 2010.gada 18.maijā ar galveno mērķi - uzlabot Jumpravas pagasta Dzelmju iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Esam labiekārtojuši Daugavas krastu pie Jumpravas bazīcas, ierīkojuši pastaigu taku taku, laivu piestātni, kā arī bērnu rotaļu laukumu.

Galvenās biedrības darbības šobrīd ir saistītas ar publisko teritoriju labiekārtošanas un uzturēšanas darbiem, ka arī ūdens velosipēdu un laivu nomas pakalpojumu organizēšanu.

Lai turpinātu iesāktos darbus un smeltos idejas jauniem darbiem, būsim priecīgi par jebkuru iniciatīvu apkārtējās vides uzlabošanā un visiem priekšlikumiem, kas veicinātu informētas un saliedētas sabiedrības veidošanos

Biedrības darbības mērķi ir:

  • Veicināt Jumpravas pagasta Dzelmju daudzpusīgu attīstību, izmantojot visus pieejamos resursus;
  • Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, paaugstināt izglītības līmeni;
  • Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu;
  • Apzināt un risināt vietējo iedzīvotāju vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību, kas sekmētu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, aktivizēt uzņēmējdarbību novadā, piesaistot pašvaldības finansējumu un dažādu nozaru speciālistus;
  • Radīt iespējas gūt dažāda veida informāciju un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti;
  • Piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai;
  • Organizēt un iesaistīt vietējos iedzīvotājus labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā;
  • Veicināt sakoptas apkārtējās vides veidošanu vietējā teritorijā;
  • Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

 

Biedrībai 2014. janvārī ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

 

 

 Kā tas viss izskatās dzīvē ?

Vienkātši nolēmu doties turp un izmēģināt. Iemesli bija vairāki. Man patīk paplātīties,papopularizēt novadu,ja redzu savā pusē kaut ko labi paveiktu,biedrība ''Atceries Latviju'' iemūžina visdažādākās sabiedriskas un kultūrvēsturiskas aktivitātes,treškārt bildes derēs arī projektam Lejasdaugava.lv-un beidzot pavisam triviāli-gribējās atpūsties no ikdienas kņadas. Kopumā var teikt,ka pasākums izdevās. Izbraucām iepriekš plānotu maršrutu izlūkgājiena režīmā tieši pa divām stundām. Citreiz jau varēs improvizēt.