Novada svētki-JUMPRAVA

16.07.2016

Modus Vivendi
Modus Vivendi

 Liekas mans vairāku mēnešu darbs šo svētku saistībā tuvojas finišam. Sākās viss,kad martā Dacei Nikolaisonei radās ideja atjaunot kultūras nama foto arhīvu bilžu izstādes formātā atbilstoši šodienas situācijai. Par cik tas ir viens no biedrības ''Atceries Latviju'' darbības virzieniem,ar prieku piekritām un kopā ar Rihardu Puriņu devāmies regulāri bildēt. Pie sienām jau redzama ir tikai daļa materiāla-pilns komplekts paliks digitālā arhīvā. Ir lietas,ko vairbūt izdevās padarīt un bija neveiksmes,ko laika gaitā labosim. Piemēram titulbildē redzamā ,jaukā un visnotaļ talantīgā kolektīva Modus Vivendi gaitu iemūžināšana. Arī orķestris būtu pelnījuši plašāku gaitu atspoguļojumu.

                       Par svētku norisi.  Laikam man būs nepieciešama neliela atkāpe.

Kā kas notika mēdijos jau var izlasīt un būs gan jau vēl materiāli. Tas viss tiek pasniegts pēc līdzīga šablona. Ir savi varoņi.organizētāji.atbalstītāji,sponsori un protams varas labvēlība. Tas ir normāli,tāda ir prakse. Arī es tikai priecājos par visu veikumu. Tomēr tajā visā galvenais,kam viss it kā top veltīts -individuāls cilvēks,kaut kur pazūd un kļūst pavisam anonīms,saplūdis ar notikumu Gribu vērst uzmanību uz to,ka tādi it kā visiem saprotami termini,kā piemēram ''novada svētki'' ,''sporta aktivitātes'',''atpūtas pasākums'' .............  ir tikai ilūzija. Pasākums pasākumojas,NOTIEK,bet reāli tas ir katram cilvēciņam savs,personisks. Tur ir tādas lietas,kā nobrāzts celis,priecīgs prāts,jauna kleita,biezas drēbes,pamaz naudas makā,gara rinda,pametis  čalis .....  un miljons citu. To visu attēlot bildēs ir utopija un nekad nevienam sazin cik pilnīgi pasniegt neizdosies. Un varbūt pat nevajag,jo ne visi vēlas emociju atkailināšanu. Bet es centos,cik jau man tās prasmes un iespēju. 

   Kopumā var teikt,ka svētki bija izdevušies.

 

Biedrība ''atceries latviju''PALĪDZĒJA IZSTĀDES TAPŠANĀ

Visi,kam k/n pateicās :)

Lielvārdes novada svētku 2016 “Zīmju ceļš Māras zīmē” sākums Jumpravā paskrējis vēja spārniem! Diena bija skaista, piepildīta un saules apmirdzēta…
Šo svētku dienu tik skaistu un pilnīgu padarīja cilvēki - cilvēki, kuri pielika roku, dalījās ar iniciatīvu, radošumu, resursiem, domām un enerģiju…

Vēlamies pateikt lielu un sirsnīgu PALDIES:
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam Imantam Balodim;
Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājai Līgai Zariņai.

Jumpravas kultūras nama amatiermākslas kolektīviem un kolektīvu vadītājiem:
JDK “Jumpraviņa”, VPDK “Saime” mākslinieciskajai vadītājai Aijai Ērglei un koncertmeistaram Raimondam Krieviņam;
Folkloras kopai “Liepu Laipa” un mākslinieciskajai vadītājai Vitai Tallai;
Jauktajam korim “Jumprava”, mākslinieciskajam vadītājam Normundam Ķirsim un diriģentam Austrim Kalniņam;
Jumpravas amatierteātrim un režisorei Kristīnei Klētniecei - Sikai;
Senās mūzikas vokālajam ansamblim “Modus Vivendi” un mākslinieciskajam vadītājam Pēterim Vaickovskim un īpaši paldies Kārlim Kundrātam.

Mūsu viesiem un palīgiem:
SDK “Lēdmane” un mākslinieciskajai vadītājai Marutai Viducei - Ševelei;
Koncerta “Māras zemi raksto audu” vadītājai Anetei Skudrai;
Koncerta “Kumēdiņu spēles” teicējam Andrim Peismalietim;
Māras zīmju un ziedu stādu dekorāciju autoriem - Sandrai un Viesturam Lasmaņiem;
Laurai Zvirbulei un biedrībai “Dzelmju attīstībai”;
Pēterim Beķeram un komandai “Jumprava - Dendrārijs”;
Santai Ločmelei, Natālijai Fiļipovai un SIA “Veina Pluss” komandai;
Mārim Lejiņam un SIA “Mazā Jugla” komandai;
Mārim un Dacei Plūmēm par Sidra bāra atvēršanu;
“Zelmas Maiznīcai” un personīgi Ligitai Lastmanei;
Mācītājam Valdim Baltrukam;
Mārim Mālmeisteram un SIA “Mārsi&CO” komandai;
SIA “Ali” par sadarbību;
Ilonai Sidorovai, Ričardam Valteram un Mārītei Gasonei - Kozulei par cienasta gatavošanu;
Rutai Liepiņai un Jumpravas Sarkanā krusta komandai;
Izstādes “Māra” dalībniekiem, personīgi Rolandam Kozulim un Rihardam Puriņam, Ilzei Cābei un Inesei Mednei;
Matīsam Zariņam;
Zitai Bērziņai;
Organizācijai “Loesje Latvia”;
Uzņēmumam “Lai prieks”;
Hennas māksliniecei Natālijai Mihailovai.

Tehniskajiem palīgiem:
Aleksejam Dambergam;
Dacei Dombrovskai;
Aleksandram Maļiševam;
Jānim Rudzītim un SIA “MSTAGE” komandai;
Lielvārdes novada pašvaldības policijai,
SIA “Reģionālai drošības serviss”.

Jumpravas kultūras nama komandai:
Sintijai Jurgelānei, Andulim Mednim, Karīnai Dobižai, Svetlanai Grigorjevai, Dainai Ķibildai.

Paldies visiem brīvprātīgajiem jauniešiem, kuri visas dienas laikā palīdzēja raitākai svētku norisei, kā arī paldies visiem amatnieku gadatirgus “Māras zemi staigājot” amatniekiem un mājražotājiem.

Koncertu viesiem:
Dziesminiekam Goran Gora;
Leģendārajai latviešu rokgrupai “Pērkons”;
Grupai “Baltie lāči”.

Pateicībā,
Jumpravas kultūras nama direktore,
Dace Nikolaisone

kO? sVĒTKI BEIGUŠIES ?

gAIDĪSIM NĀKAMOS....