Krāslavas muižas pils

2013.05.26


kRĀSLAVAS PILS;rĪTUPĪTE

Krāslavas muižas jaunā pils ar baroka un klasicisma iezīmēm būvēta 1760.-1791.g. pēc arhitekta D.Paroko projekta. Pili restaurējot , tika atklāti unikāli pils telpu sienu gleznojumi, kas attiecas uz 18.gs. 2.pusi(Romas sakti un ainavas, visā augumā Muižas kompleksā ietilpst vairākas ēkas, kas būvētas grāfu Plāteru laikā. Vecā pils baroka stilā celta Konstantīns un auguste Plāteri u.c.). 
1917.-1919.g. pili izlaupīja un izdemolēja. Pēc tās atjaunošanas līdz 20.gs. 70. gadiem tur izvietojās Krāslavas ģimnāzija. Kopš 1975.gada pils ir tukša. Mūsdienās unikālā un kādreiz tik greznā grāfu plāteru rezidence atrodas avārijas stāvoklī, tāpēc tā apskatāma tikai no ārpuses. Muižas kompleksā ietilpst 18.gs. vidū veidots romantisks ainavu parks daugavas ielejas nogāzē ar svešzemju sugu stādījumiem, kāpnēm, skatu perspektīvām un mākslīgi veidotu grotu.

Kraslavas pils Amatu māja bieži notiek amatu meistaru paraugdemonstrējumi, kuros piedalās skolēni, tūristi, pils kompleksa viesi.Te ar savām amatu prasmēm dalās podnieki, rokdarbnieces, audējas, kokamatnieki, kalēji un citi Latgales amatnieki.

2012.g Krāslavas pils fasāde tikusi atjaunota, kā arī parkā ir notikušas būtiskas izmaiņas,piemēram, Krāslavas pils parka rekonstrukcijas 1. kārta, ar Eiropas reģionālās atīstības fonda atbalstu. Parkam tiek atjaunots pēc 1824. gada plānojuma vēsturiskai izskats. Pils kompleksa un parka teritorijā notiek arī ievērojāmākie gada svētki, tādi kā Jāņi, Muzeja naktis, Pilsētas svētki, Rudo dienas u.t.t.

Alīse gida lomā

   Par šo sadaļu labu brīdi domāju,vai likt. Nedaudz atgādina uzrakstu uz parka benķīša-''Es te biju'' No otras puses,kas gan es esmu,lai šķirotu cik kas nozīmīgs vai interesants. Kas zin ,kādi likteņi gaida zemāk redzamos cilvēciņus,un varbūt pēc gadiem lauži elsīs;''Re,re -prezidents....kāds sīcis!''

  Tātad pēc svētku koncerta,atguvušies un paēduši ''Rītupītes''mākslinieki devās ekskursijā. Vadību un gida lomu ,kā zinošākā,uzņēmās Alīse Vorobeja. Izdevās viņai lieliski. Mana meita pat nedaudz sabijusies,sāka činkstēt par pazemes alu spokiem.

   Turpinājumā visi kopa devās vēlreiz uz estrādi(atgriezšanās nozieguma vietā) un jau bez stresa sabildējās un vēlreiz nodejoja ''akmentiņus'' :)

.......................................................................UZ SĀKUMU